Corona – Samlad information

I Norrbotten finns ett starkt näringsliv som nu påverkas av den nuvarande situationen kopplat till Corona-virusets utbrott i Sverige och i andra länder.

Vi på Norrbottens Handelskammaren följer utvecklingen av Covid-19 och vi rekommenderar våra medlemsföretag att följa nedan hemsidor som kontinuerligt uppdaterar med den senaste informationen om Covid-19. Hit kan du vända dig för bland annat riskbedömning och reserekommendationer.

 

För Företagare med anledning av Covid-19

regeringens hemsida finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Vi rekommenderar också Verksamt.se för samlad information från myndigheter till företag. På verksamt.se/norrbotten hittar du information om vilka regionala stödåtgärder som finns.

Vi rekommenderar också företag att se över sitt beredskapsläge. Detta gäller framförallt importerande och exporterande företag, som behöver ha en plan för hur de kan agera vid en oförutsedd händelse, till exempel om transporter till eller från en specifik marknad blir kraftigt begränsad. Se också till att säkra upp dina avtal med en klausul som skyddar mot oväntade händelser.

 

Hör gärna av dig till oss om du har något du vill fråga, bolla eller bara prata kring. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Politisk lägesrapport

På uppdrag av UD kommer en samordnad enkät att gå ut under vecka 12 via Sveriges 11 Handelskamrar till våra medlemsföretag.

Norrbottens Handelskammare samlar in information för att få en samlad nulägesbild av näringslivets utmaningar och påfrestningar. Detta kommer sedan att rapporteras till bland annat Handelsministern.

Enkätutskick mars

HÄR kan du läsa det pressmeddelande som vi på Handelskammaren skickade ut med information efter att ha sammanställt enkätsvaren av den första enkäten som gick ut till företag i Norrbotten den 24 mars.

HÄR kan du ta del av en sammanfattning av svaren på enkät nr 1.

HÄR hittar du en sammanställning och analys för Dalarna, Gävleborg, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Enkätutskick maj

HÄR kan du läsa det pressmeddelande som vi på Handelskammaren skickade ut med information efter att ha sammanställt enkätsvaren av den uppföljande enkäten som gick ut till företag i Norrbotten den 12 maj.

HÄR kan du ta del av den sammanställning som gjorde av svaren både av enkäten i mars och maj.  Analysen har gjorts i samarbete med Region Norrbotten