Affärsnätverk

Vi erbjuder affärsnätverk för dig i näringslivet!

Norrbottens Handelskammare är det naturliga valet för företag som vill nå en ny marknad. Vi erbjuder dig som företagare mötesplatser för att träffa andra företag, politiker och opinionsbildare som kan ge affärsnytta och nya kontakter. Som företagare får du möjlighet att träffa ledande nationella samt internationella beslutsfattare för att diskutera regionens utmaningar. Via våra kontaktnät, delegationsresor, mässdeltagande, seminarier, marknadsundersökningar och liknande hjälper vi dig att hitta nya leverantörer, kunder eller samarbetspartners på den globala marknaden.

Nätverken är till för anställda i våra medlemsföretag och syftet är att utveckla affärerna i regionen. Starka ledare och starka företag skapar ett näringsliv i världsklass. Vi på Handelskammaren vet att beslutsfattare behöver forum för kunskap, erfarenhetsutbyte och kontakter.

Affärsnätverken drivs av Norrbottens Handelskammare och medlemmar. Kriterierna för affärsnätverken ser olika ut för varje nätverk. Kontakta oss om du är intresserad av att gå med i ett nätverk eller om du vill träffa ett och få hjälp av ett nätverk.

 

Nationellt och Internationellt nätverk

Vi tillhör ett enormt globalt nätverk med 12 000 handelskamrar i 140 länder. Bara i Europa representerar vi tillsammans över 14 miljoner företag och i hela världen 50 miljoner företag. Det ger dig nästan obegränsat med kontakter när du vill expandera eller utveckla, samt ett outtömligt uppslagsverk när du behöver svar på frågor. I Sverige finns elva regionala handelskammare från Luleå till Malmö. Alla handelskammare är privata och självständiga medlemsorganisationer som samarbetar inom ramen för Sveriges Handelskamrar.

Kontakta oss

Tel: 0920-244 760

E-post: [email protected]

Norrbottens Handelskammare, Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå