Mervärde för dig som medlem

Ta del av våra tjänster!

Inom våra fokusområden infrastruktur, internationell handel och kompetens erbjuder vi dig som medlem att påverka, nätverka, få rådgivning och omvärldsbevakning.

Norrbottens Handelskammare är det naturliga valet för företag som vill nå en ny marknad. Vi erbjuder dig som företagare mötesplatser för att träffa andra företag, politiker och opinionsbildare som kan ge affärsnytta och nya kontakter. Som företagare får du möjlighet att träffa ledande nationella samt internationella beslutsfattare för att diskutera regionens utmaningar.

Via våra kontaktnät, delegationsresor, mässdeltagande, seminarier, marknadsundersökningar och liknande hjälper vi dig att hitta nya leverantörer, kunder eller samarbetspartners på den globala marknaden

Vi erbjuder rådgivning kring import, export, handelsdokument, offentlig upphandling, frakter, tull, försäkringar samt övriga företagsfrågor som exempelvis etableringsfrågor, styrelsesammansättning och mycket mer.

Kraftfullt näringsliv!

Under mer än 100 år har handelskamrarna drivit företagens intressen och varit en betydelsefull opinionsbildare i frågor för företagen. Genom täta kontakter med politiker och tjänstemän, genom debattartiklar, rapporter, möten, svar på remisser och nätverkande, bildar vi opinion för att det ska bli lättare att driva företag.

Handelskamrarna är en högkvalitativ mötesplats som erbjuder medlemmarna intressanta affärs- och nätverksmöjligheter. Dessutom fyller vi en unik och viktig roll i samhället som oberoende tredje part. Stora delar av den svenska lagstiftningen baseras på beslut inom EU. Sveriges Handelskamrar arbetar därför även med politisk påverkan och opinionsbildning på den europeiska arenan. Påverkansarbete inom EU drivs via den europeiska handelskammarorganisationen Eurochambres. I Norrbotten driver vi EU frågor även genom North European Office.

Kontakta oss

Tel: 0920-244 760

E-post: [email protected]

Norrbottens Handelskammare, Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå