LUX-Ljuset från den gröna omställningen

 

Initiativ för företag som vill exportera & rekrytera talanger

Norrbottens Handelskammare och Region Norrbotten ska i projektet LUX samarbeta för att stötta företag som vill växa genom internationalisering. Projektet handlar om att hitta nya vägar framåt för exportfrämjande och kompetensförsörjning.

Projektet består av två delar, exportfrämjande och kompetensförsörjning. Syftet är att vidare utforska vad norrbottniska företag behöver för att lyckas ta klivet ut i världen samt hur Norrbotten kan attrahera fler människor att flytta till länet.

Initiativet till detta projekt bygger på ett regeringsuppdrag med syfte att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser. Målet är att öka norrbottniska företags internationaliseringsgrad, genom att testa nya arbetsmetoder och arbeta med frågor så som attraktivitet och smarta, hållbara samhällen.

Till hjälp har projektet de statliga aktörerna inom Triple I – Vinnova, Business Sweden, Tillväxtverket, Energimyndigheten och Svenska Institutet. En samverkan som kan skapa en hävstångseffekt för norrbottniska företag och för länet.

Projektperiod: 202201-202212

Projektägare: Projektägare är Region Norrbotten och Projektpartner är Norrbottens Handelskammare

Finansiär: Projektet finansieras av Vinnova

Pressmeddelande om projektet

Vill du veta mer om projektet vänligen kontakta:

Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer / Projektledare LUX

E-post: [email protected]