Ursprungscertifikat (Certificate of Origin)

Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung,  ett så kallat Certificate of Origin.

Ursprungscertifikatet visar exportvarans ursprungsland och kan användas till alla länder. Det är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Ett ursprungscertifikatet kan krävas av den utländska tullen som vill se ett formellt intyg på varornas ursprung p.g.a. handelspolitiska eller statistiska skäl. Din kund kan även vilja ha ett UC till exempelvis om varorna ska exporteras vidare.

I en del länder är det landets tullmyndighet som kräver att dessa dokument ska vara viserade av Handelskammaren vid införtullningen för att importen över huvud taget ska få äga rum. Det kan även finnas dokumentkrav i en remburs som innebär att dokumenten måste vara viserade av Handelskammaren.

Ursprungscertifikatet är ett blankettset framtaget av EU. Setet består av ett original, en kopia samt ansökan som fylls i av sökande. Ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska exportera varor till och hur många exemplar av Ursprungscertifikatet som krävs (det kan variera inom samma land).

Ansök online med essCert

Elektronisk certifiering är idag det smidigaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan sker online och kunden kan sedan välja mellan att få en elektronisk certifiering och själva skriva ut dokumenten på egen skrivare eller låta Norrbottens Handelskammare skriva ut dem för manuell signering. Önskar ni att få fakturor eller andra dokument viserade laddar ni även upp dem via essCert.

Så här ansluter du dig till essCert:

  1. Ladda ner och fyll i detta formulär
  2.  Skicka formuläret till [email protected]
  3. Den primära kontaktpersonen får ett välkomstmail med inloggningsuppgifter.
  4. Nu kan du ansöka om handelsdokument online via essCert!

En annan fördel med elektronisk certifiering är att det är bra för miljön eftersom det minskar ledtiderna och reducerar transporterna till Norrbottens Handelskammares kontor.

Observera att essCert fungerar allra bäst med Google Chrome eller Firefox som webbläsare.

För teknisk support i systemet, vänligen maila [email protected]

Instruktioner för hur man ansöker om ett CoO i essCert

Vanliga frågor & svar om essCert

 

Instruktionsvideo för essCert

Vanliga frågor om Ursprungscertifikat/Certificate of Origin

Klicka här för att få svar på de vanligaste frågorna om Ursprungscertifikat

Avgifter för Certificate of Origin

Handelskammaren tar ut en avgift för att utfärda ett ursprungscertifikat enligt prislista intyg 2023. Avgiften varierar beroende på om exportören är medlem i Handelskammaren eller inte samt hur många exemplar av certifikatet som vi utfärdar. Detta styrs av vilka regler som gäller i importlandet och vilka krav som kunden har ställt.

Användarnamn

Lösenord


Glömt inloggninsguppgifter?

Styrkande handling till Ursprungscertifikat och EUR.1
Tillsammans med din ansökan om ursprungscertifikat och EUR.1-certifikat ska du tillhandahålla en styrkande handling där varornas ursprungsländer tydligt framgår. Exempel på underlag kan vara kommersiell faktura, proforma invoice, packing list eller ett intyg från tillverkaren. Tänk på att en kopia av fakturan alltid ska bifogas för vårt arkiv, oavsett om den ska stämplas av oss eller ej.

Kontakt

E-post: [email protected]
Telefon: 0920 – 244 760

Postadress:
Norrbottens Handelskammare
Att: Intyg
Kyrkogatan 13
972 32 Luleå