Övriga exportdokument

Vid export till en del länder ställs det krav på att vissa exportdokument ska vara viserade av Handelskammaren. Det kan exempelvis röra sig om fakturor, ursprungscertifikat till Saudiarabien och prislistor.

I en del länder är det landets tullmyndighet som kräver att dessa dokument ska vara viserade av Handelskammaren vid införtullningen för att importen över huvud taget ska få äga rum. Det kan även finnas dokumentkrav i en remburs som innebär att dokumenten måste vara viserade av Handelskammaren. Många gånger räcker det inte att en handelskammare har stämplat och skrivit under dokumenten, utan dessutom måste uppgifterna i dokumentet bestyrkas av en utländsk ambassad eller ett konsulat i Sverige.

Dokument som ska viseras skickar du med post till Norrbottens Handelskammare, Att: Intyg, Kyrkogatan 13, 972 32, Luleå. Det går bra också att komma förbi kontoret på i förväg överenskommen tid. Tänk på att en kopia av dokumenten alltid ska bifogas för vårt arkiv.

 

Avgifter för visering

Handelskammaren tar ut en avgift för att visera handelsdokument enligt  prislista intyg 2023. Avgiften varierar beroende på om exportören är medlem i Handelskammaren eller inte. Var noga med att undersöka med er kund hur många viseringar som behövs-i många fall vill kunden ha två original viseringar av varje faktura.

 

A.TR.-certifikat

Med Turkiet finns ett tullunionsavtal som omfattar alla varor utom kol-, stål- och jordbruksprodukter. Avtalet innebär att varor som är tillverkade i EU eller införtullade här kan importeras tullfritt till Turkiet. När du skickar varor till Turkiet som omfattas av tullunionsavtalet vill mottagaren därför ha ett A.TR.-certifikat. Detta certifikat är ett bevis på att varorna har så kallad gemenskapsstatus och därför behöver mottagaren inte betala några tullavgifter.

I Sverige är det Tullverket som utfärdar A.TR.-certifikaten. Adress och övriga kontaktuppgifter finns på Tullverkets hemsida. Företag kan även ansöka om att få stämpla sina ATR-certifikat själva. Ansökningsblankett för detta finns att ladda ner på Tullverkets hemsida.

Blankett för A.TR.-certifikat

Här finns anvisningar för hur A.TR.-certifikatet ska fyllas i och ATR-mall. Den kan du använda för att fylla i A.TR.-certifikatet och därefter skriva ut texten på originalblanketter. A.TR.-blanketter beställs genom Lamanica Logistikservice AB som har försäljning av exportblanketter via sin webb, klicka här