Källkodsdeponering

Vi förvarar din hemligheter

Som oberoende tredje part erbjuder vi företag en säker deponeringstjänst. Deponeringstjänsten tillgodoser både licenstagaren och licensgivarens intressen och innebär en trygghet för båda parter.

För leverantören/licensgivaren innebär deponering av källkod ett skydd för företagshemligheten och upphovsrätten till programmet. När en kopia av källkoden deponeras hos en oberoende tredje part behåller licensgivaren fortfarande rättigheterna till programmet och kan fortsätta att kommersialisera och utveckla det. Licensgivarens affärsnytta och förtroende hos licenstagaren ökar genom deponering hos Norrbottens Handelskammare.

Inköp av program och IT-system medför stora kostnader för företagen och gör att köparen/licenstagaren blir mycket beroende av licensgivaren. Skulle något oförutsett inträffa hos licensgivaren kan det drabba licenstagaren hårt. Men genom deponeringstjänsten får licenstagaren skydd för sin investering samt fortsatt tillgång till IT-systemen.

Kontakta oss

Kontaktperson: Linda Nilsson

tel: 0920-24 47 60

E-post: [email protected]