EUR-1

När man exporterar varor från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med varucertifikat EUR-1. Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR-1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara.

Ursprungsland enligt frihandelsavtalen

En förutsättning för att kunna ansöka om ett EUR-1 certifikat är att varorna har så kallat preferens berättigat ursprung. Det innebär att varorna har ursprung inom EU eller i mottagarlandet. Genom att kontrollera reglerna i de olika frihandelsavtalens bearbetningslistor kan du vara säker på att dina varor uppfyller villkoren.

Reglerna är omfattande och kan vara ganska komplicerade att uppfylla, t ex att en övervägande del av exportvarans värde måste ha EU-ursprung eller att det bara är en viss typ av importerat material eller delar som får lov att användas. Ett EUR.1-certifikat upprättas av exportören som även ansvarar för att de specificerade varorna uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. För att ett EUR.1-certifikat ska kunna utfärdas måste en styrkande handling bifogas som underlag.

Du hittar mer information om Frihandelsavtalen på Tullverkets hemsida, klicka här och där finner du förteckningen på länder där mottagaren kan få tullbefrielse eller tullnedsättning om du skickar med ett intyg om varans ursprung.

Digital ansökan via essCert

Digital ansökan är idag det smidigaste sättet att hantera exportdokument. Du slipper förköpa blanketter och skicka eller lämna in dessa till Norrbottens Handelskammare. Istället fyller du enkelt i ansökan online vilken behandlas och skickas tillbaka till dig med post innan arbetsdagens slut. Det går givetvis bra att hämta upp dokumenten på vårt kontor om du hellre önskar det. Självklart går det även att få fakturor eller andra exportdokument certifierade i samband med din ansökan om EUR.1.

Så här ansluter du dig till essCert:

1. Ladda ner och fyll i detta formulär
2. Skicka formuläret till [email protected]
3. Den primära kontaktpersonen får ett välkomstmail med inloggningsuppgifter.
4. Nu kan du ansöka om handelsdokument online via essCert

Observera att essCert fungerar allra bäst med Google Chrome eller Firefox som webbläsare.

För teknisk support i systemet, vänligen maila [email protected]

Instruktioner för hur man ansöker om EUR-1 i essCert

Vanliga frågor & svar om essCert

 

Instruktionsfilm om essCert

Manuell ansökan EUR 1-certifikat

Här finns anvisningar EUR-1 för hur EUR 1-certifikatet ska fyllas i och en mall/underlag till ansökan EUR-1 (Word-fil) att ladda ner.

Vanliga frågor om EUR1

Klicka här för att få svar på de vanligaste frågorna om EUR1
Du hittar mer information om ursprungsvaror på Tullverkets hemsida, klicka här

Avgifter för utfärdande

Handelskammaren tar ut en avgift för att utfärda EUR 1-certifikat enligt prislista intyg 2023

.

Användarnamn

Lösenord


Glömt inloggninsguppgifter?

Styrkande handling till Ursprungscertifikat och EUR.1
Tillsammans med din ansökan om ursprungscertifikat och EUR.1-certifikat ska du tillhandahålla en styrkande handling där varornas ursprungsländer tydligt framgår. Exempel på underlag kan vara kommersiell faktura, proforma invoice, packing list eller ett intyg från tillverkaren. Tänk på att en kopia av fakturan alltid ska bifogas för vårt arkiv, oavsett om den ska stämplas av oss eller ej.

Kontakt

E-post: intyg@norrbottenshandelskammare,se

Telefon: 0920 – 244 760

Postadress:
Norrbottens Handelskammare
Att: Intyg
Kyrkogatan 13
972 32 Luleå