Export Cooperation Sweden Finland

Export Cooperation Sweden Finland är en satsning där företag som finns i norra Sverige och Finland och är intresserade av att utöka eller skapa nya marknader oavsett var i världen nu får möjlighet till extra hjälp.

Genom de erfarenheter som skapats under arbetet med exportsamverkan Norrbotten utökas detta arbete till att även omfatta norra Finland. Nu skapas nya möjligheter för hungriga och kompetenta företag att nå nya globala marknader.

Syfte och mål

Syftet är att utveckla stödprocesser för företagens internationalisering samt företagens exportverksamheter. Målet är även att utveckla gränsöverskridande ekosystem bestående av företag samt öka samarbetet mellan dessa i området. I regionen finns ett behov av riktade och skräddarsydda exportaktiviteter samt att hitta nya businessmöjligheter för regionala företag och andra organisationer i norra Sverige och norra Finland.

Projektets målsättning är att hjälpa företag och andra organisationer i ekosystemet att identifiera vilka tjänster olika aktörer erbjuder samt få bättre kunskap om dessa. Målsättningen är även att identifiera företag med exportpotential samt hitta rätt samarbetspartner eller partners. Åtgärderna för att nå målet består bland annat av seminarier, klustersamarbete samt användning av en Business Support-modell som fokuseras på nya potentiella och utmanande marknadsområden. Utöver det anordnas interna seminarier för organisationer som tillhandahåller rådgivningstjänster inom internationalisering och export, med vars hjälp de får bättre överblick över varandras tjänsteerbjudanden.

En marknadsanalys av intressanta marknader och affärsområden kring de kompetenser våra företag besitter blir utgångspunkten för att nå fram till det enskilda skarpa affärsmötet. Företagen kommer att genomgå ett förberedande arbete kring den marknad som är av intresse. Vad innebär det att komma in på marknaden, hur ser affärskulturen ut, vilka handelshinder finns och hur skall vi hantera avtal är bara några av de frågor som måste redas ut innan man når fram till det skarpa affärsmötet.

Projektperiod: Projektet pågår fram till september 2022.

Projektägare: BusinessOulu är projektägare och huvudprojektledare och Norrbottens Handelskammare är projektledare från svensk sida.

Kontaktuppgifter

För ytterligare info kontakta Norrbottens Handelskammare

Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer

E-post: [email protected]

Finansiärer

EU-medel: Export Cooperation Sweden Finland är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Interreg Nord.

Offentliga finansiärer är: Uleåborgs stad, Lapplands förbund, Finnvera, Tillväxtverket, Region Norrbotten, BusinessOulo, Rovaniemi stad.

Svenska privata finansiärer är: Norrbottens Handelskammare, Sparbanken Nord, Längmanska företagarfonden.

Delar av finska privata finansiärer: Företagskluster i Uleåborg, Collaprime Oy, Rovaniemi Handelskammare och Uleåborgs Handelskammare mfl.

 

Medverkande organisationer

Regional Exportsamverkan Norrbotten

Regional exportsamverkan utgörs i Norrbotten av sju exportfrämjande organisationer, varav Norrbottens Handelskammare är en av dem, som tillsammans hjälper dig med ditt företags exportsatsning och internationalisering. Oavsett vilken av de samverkande organisationerna du kontaktar så är vår målsättning att snabbt sätta dig i kontakt med rätt person för att du ska få svar på dina frågor och så bra vägledning som möjligt.

Vi som ingår i Exportsamverkan Norrbotten är: Business Sweden, Almi, IUC Norr, Enterprise Europe Network via LTU Business, Exportkreditnämnden, Arctic Business och Norrbottens Handelskammare.

På verksamt.se/norrbotten hittar du mer information och kontaktuppgifter till alla som ingår i Exportsamverkan Norrbotten

Se filmklippet om vad vi på Exportsamverkan Norrbotten kan hjälpa dig med.