Affärsutveckling i norra Sverige, Finland och Norge

Under de senaste åren har små och medelstora företag i Norrbotten fått möjligheten att finna större och bättre affärer genom gränsöverskridande samarbeten mellan norra Finland och norra Norge. Genom skräddarsytt affärsstöd och stöd för introduktion på en ny marknad har flera företag påbörjat sin internationella resa.

Resultatet har kunnat ses bland företag som stärkt sin konkurrenskraft, hittat nya partners och nya marknader. Men trots att kunskap eller produkter av intresse för en ny marknad finns har alltför många tvekat i sina internationella ambitioner. En stark hemmamarknad eller en trygghet i den befintliga har många gånger varit flaskhalsar för utveckling för det enskilda företaget. Att utvecka omvärldsbevakning och de små företagens förståelse för vikten av att söka sig till en större marknad ser vi också projektet ger möjlighet till.

Att nå ut på en större marknad, en internationell marknad, tar tid. Det mindre företaget, med sina begränsade resurser, behöver insikt och hjälp för detta. Ett strategiskt stöd för dessa företag kommer att ytterligare hjälpa dessa företag ut mot en internationell marknad.

Tillsammans skapar vi fler möjligheter till gränsöverskridande affärer och samverkan!

För ytterligare information om internationalisering, affärsutveckling och/eller gränsöverskridande samverkan kontakta gärna oss på Norrbottens Handelskammare:

Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer / Projektledare Export Cooperation Sweden-Finland

E-post: [email protected]

 

Export Cooperation Sweden-Finland

Joint initiative by Norrbotten Chamber of Commerce and Business Oulu

Alongside the Regional Export Cooperation and support for small and medium-sized companies in Norrbotten, the Export Cooperation Sweden-Finland (Interreg Nord project) has offered sharp business opportunities and B2B matchmaking through cross-border collaborations between northern Sweden, Finland and Norway.
Through joint activities, networking and tailored business support for increased internationalization and international trade, several Swedish and Finnish companies have equipped their international journey and their strategies for market entry.
Export Cooperation Sweden-Finland (the Interreg Nord project) is the result of close cross-border cooperation between Business Oulu in Finland and the Norrbotten Chamber of Commerce in Sweden.

Swedish-Finnish Delegation Trip to Spain

The joint Finnish-Swedish delegation trip to Spain in June 2022 was made possible in close cooperation between Norrbotten Chamber of Commerce in Sweden and Business Oulu in Finland, through the Export Cooperation Sweden-Finland (Interreg Nord project).
The trip gave Swedish and Finnish companies the opportunity to network, create new contacts, partnerships and explore new business opportunities through local experts and arranged B2B meetings within the Spanish market.
The participants also had an exclusive opportunity to visit the Swedish embassy, ​​the Finnish embassy and several different Spanish government and business support actors in Madrid and Barcelona. All this to deepen the market knowledge of the participating companies and increase the chances of a successful and well-prepared market entry to Spain.

Swedish-Finnish Cluster Trip to Germany

We had 19 cluster representatives from various smart specialization industries in Norrbotten, Sweden and Oulu region, Finland, that joined our cluster trip to Germany in May/June 2022. During this trilateral joint activity, participants were offered an exclusive opportunity to network and strengthen the cross-industry, cross-cluster and cross-border cooperation between Sweden and Finland, but also to meet 31 German experts.
The trip was made possible by Export Cooperation Sweden-Finland (the Interreg Nord project) in close cooperation with the Norrbotten Chamber of Commerce, BusinessOulu and Region Norrbotten. The program and the trip on site in Germany was made possible and practically arranged by the German-Swedish Chamber of Commerce.
”It becomes clear that cooperation and knowledge exchange are the keys to success. To see our respective strengths and use them in cooperation – bilaterally, trilaterally and at the European level. There are openings for even more cooperation, with the Swedish-Finnish innovative power and the German extensive restructuring dynamics within the industry”, summarizes Ninni Löwgren Tischer, business area manager at the German-Swedish Chamber of Commerce after our joint trilateral cluster trip.

Lyssna på summeringen av vår trilaterala klusterresa till Tyskland

Tysk-Svenska Handelskammaren anordnade vår finsk-svensk klusterresa i maj 2022 till södra Tyskland, vilket skedde i nära samarbete med oss på Norrbottens Handelskammare, BusinessOulu och Region Norrbotten inom vårt Interreg Nord Export Cooperation Sweden-Finland projekt. Med på resan var 19 klusterrepresentanter från Norrbotten och Uleåborgsregionen som fick möjligheten att möta 31 tyska experter.
”Det blir tydligt att samarbete och kunskapsutbyte är nyckeln till framgång. Att se våra respektive styrkor och nyttja dem i samverkan – bilateralt, trilateralt och på europeisk nivå. Öppningar finns för än mer samarbeten, med det svensk-finska innovationsdrivet och den tyska omfattande omställningsdynamiken inom industrin”, summerar Ninni Löwgren Tischer, Affärsområdeschef på Tysk-svenska Handelskammaren.