Affärsutveckling i norra Finland och Norge

Under de senaste åren har SME:s i regionerna fått möjligheten att finna större och bättre affärer genom gränsöverskridande samarbeten mellan norra Norge och Finland. Genom skräddarsytt affärsstöd och stöd för introduktion på en ny marknad har flera företag påbörjat sin internationella resa.

Resultatet har kunnat ses bland företag som stärkt sin konkurrenskraft, hittat nya partners och nya marknader. Men trots att kunskap eller produkter av intresse för en ny marknad finns har alltför många tvekat i sina internationella ambitioner. En stark hemmamarknad eller en trygghet i den befintliga har många gånger varit flaskhalsar för utveckling för det enskilda företaget. Att utvecka omvärldsbevakning och de små företagens förståelse för vikten av att söka sig till en större marknad ser vi också projektet ger möjlighet till.

Att nå ut på en större marknad, en internationell marknad, tar tid. Det mindre företaget, med sina begränsade resurser, behöver insikt och hjälp för detta. Ett strategiskt stöd för dessa företag kommer att ytterligare hjälpa dessa företag ut mot en internationell marknad.

Finsk-Svenska Klusterresan till Tyskland

Lyssna på summeringen från Ninni Löwgren Tischer från Tysk-svenska Handelskammaren. 

Tysk-Svenska Handelskammaren anordnade vår finsk-svensk klusterresa i maj 2022 till södra Tyskland, vilket skedde i nära samarbete med oss på Norrbottens Handelskammare, BusinessOulu och Region Norrbotten inom vårt Interreg Nord Export Cooperation Sweden-Finland projekt. Med på resan var 19 klusterrepresentanter från Norrbotten och Uleåborgsregionen som fick möjligheten att möta 31 tyska experter.

”Det blir tydligt att samarbete och kunskapsutbyte är nyckeln till framgång. Att se våra respektive styrkor och nyttja dem i samverkan – bilateralt, trilateralt och på europeisk nivå. Öppningar finns för än mer samarbeten, med det svensk-finska innovationsdrivet och den tyska omfattande omställningsdynamiken inom industrin”, summerar Ninni Löwgren Tischer, Affärsområdeschef på Tysk-svenska Handelskammaren. 

Finnish-Swedish Delegationtrip to Spain

Our joint Finnish-Swedish delegation trip to Spain in June 2022 was enebled in close cooperation with BusinessOulu and through the Export Cooperation Sweden-Finland Interreg Nord project.
The trip gave our Swedish and Finnish participating companies the possibility to network, create new contacts, partnerships and explore business opportunities through local experts and arranged B2B meetings within the Spanish market.
We also had the great honor to visit the Swedish Embassy, Finnish Embassy and several different Spanish governmental and business support actors in Madrid and Barcelona.
All this to deepen the market knowledge of the participating companies and augment the chances of a successfull and well prepared market entry to Spain.

Kontakta oss

Norrbottens Handelskammare kan vara behjälplig vid att skapa dessa samarbeten.

För mer information vänligen ta kontakt med

Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer

E-post: [email protected]