Evenemang

Bothnian Business

HaparandaTornio, med 32 500 invånare och 2 500 företag, vid svenskfinska gränsen är ett betydande handels- och industricentrum. Efter IKEAs etablering 2006 har utvecklingen, särskilt under de senaste åren, inom handeln varit stark. Outokumpu har investerat drygt 400 miljoner euro i sin produktionsexpandering.

 

Haparanda och Torneå ligger i centrum av flera geografiska samarbetsområden – Barentsregionen, Nordkalotten och Bottenviksbågen. Städerna och deras invånare har sedan långt tillbaka haft ett tätt socialt och kulturellt utbyte inom många olika områden. Detta har lett till ett konkret och unikt samarbete med satsningar på gemensam planering av städernas framtida utveckling och resursanvändning – tvillingstädernas gemensamma vision.

 

Den 4 oktober anordnas seminariet ”Tillsammans”. Följande teman behandlas under seminariet:

 

Tema 1. Finland vill under sitt ordförandeskap i Nordiska rådet lyfta fram gränshinder och deras underröjande i politiskt fokus.
Hur undanröjs gränshinder? Hur kan man förhindra att nya gränshinder uppstår? Hur ökar man kunskapen?

 

Tema 2. Möjligheter i grannlandet – Marknader i Finland och Sverige
Huvudtalande bl.a Matti Anttonen, Finlands ambassadör Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör Kari Kahiluoto, UD Finland Eva Tarselius Hallgren, UD Sverige Kjell Skoglund, VD Finsk-svenska handelskammaren Claes Håkansson, Nordiska ministerrådet , Finpro

 

Anmälan: [email protected]

 

Läs mer om Bothnian Business här. 

Datum:
4 oktober

Tid:
08:00 - 11:00

Plats:

Aines konstmuseum, Torneå
-
Torneå