Digitalization as a diving force in the AEC industry

Projektet Digi-AEC vänder sig i första hand mot företag inom bygg- och anläggningsindustrin med målet att öka kunskapen och förståelsen för hur digitalisering bidrar till effektivisering av hela värdekedjan och samtidigt ger kostnadsbesparingar vid offentlig upphandling.

Huvudfokus är hur SMEs i bygg och anläggningsbranschen tillsammans med IT-branschen och de större aktörerna bygger kunskap om hur digitalisering i ett livscykelperspektiv skapar bättre global konkurrenskraft samtidigt som en tidig skapad digital kopia av ett byggprojekt ger förutsättningar att kapa de inledande misstagen som långsiktigt bygger extra kostnader i uppförande såväl som vid driften och verksamheten av en byggnad.

Projektet Digi-AEC kommer att utveckla kunskap och förståelse för hur digitalisering inom bygg och anläggningsindustrin blir dels en drivkraft för utvecklingen av hela branschen med visionen att branschen även fortsättningsvis kommer att vara världsledande vid nyttjandet av digital teknik och digitala verktyg men även skapar förutsättningar för att våra samhällsbyggare får mer för mindre. Digi-AEC fokuserar på processer relaterade till planering, konstruktion, drift och underhåll i regionerna i Norra- Finland, Sverige och -Norge. Projektet skapar förutsättningar för regionala kluster och främjar nordiskt samarbete mellan dessa kluster.

Projektet kommer även stötta de offentliga beställarna så de tillsammans kan utveckla sina metoder och modeller för upphandling och hur man i förfrågningsunderlag kravställer så upphandlingsprocessen blir en drivkraft av den digitala utvecklingen i hela branschen.

Digi-AEC involverar 15 samarbetsvilliga kommuner i Finland, Sverige och Norge. Företag som Tyréns, Sweco, Peab, CGI, Maf Arkitekter, Tromb, B-nearIT m.fl kommer från svensk sida att med liknande företag i Finland och Norge tillsammans med universiteten i Tromsö, Oulu och Luleå vara med och utveckla den gemensamma konkurrenskraften under de kommande tre åren.

 

BusinessOulu, Bedriftskompetanse i Tromsö samt Norrbottens Handelskammare  koordinerar projektet.

För frågor vänligen kontakta Robert Forsberg, [email protected]

 

 

Projektpart och finansiärer